Search
  • aldijanagab

Accounting Session No 1

U petak smo, za početak proljeća i kraj produktivne radne sedmice, održali radionicu i diskusiju sa našim kolegama i prijateljima na temu razlika u poslovanju društva sa ograničenom odgovornošću (kao najčeščeg oblika pravnog lica) i samostalnog poduzetnika (obrta).


Napravili smo razliku između ova dva pojma, definišući pravno lice kao oblik organizovanja koji se kod nadležnog suda registruje u skladu sa zakonom o privrednim društvima, i samostalnog poduzetnika koji obrt registruje kod nadležne općinske uprave, tako da obrt posluje u svojstvu osnovne, dopunske ili dodatne djelatnosti. Ukoliko vlasnik obrta nije osiguran po drugom osnovu, obrtnik će poslovati u svojstvu osnovne djelatnosti, a u suprotnom može poslovati u svojstvu dopunske ili dodatne djelatnosti.


Iako je osnivanje obrta zbog manjih startnih troškova (nije potreban notar, certificirani računovođa za ovjeru knjiga i sl.) primamljiviji oblik poslovanja, poslovanje putem društva sa ograničenom odgovornošću ima svoje prednosti, a osnovna je prednost odgovornost do visine uloženog kapitala.


Izdefinisali smo obaveze d.o.o. u smislu poštivanja zakona o porezu na dobit, i zakona o porezu na dohodak. Također, napravili razliku između paušalnog oporezivanja i oporezivanja obrta u skladu sa knjigama (knjiga prihoda i rashoda, knjiga prometa, popisne liste dugotrajne imovine i evidencije o portaživanjima i obavezama). Naveli smo i slučajeve u kojim je obrt obveznik obaveznih doprinosa (PIO, zdravstvo i nezaposlenost).


Zahvaljujemo se svim učesnicima na produktivnoj diskusiji i aktivnom učešću na radionici.179 views