Search
  • aldijanagab

Virtualni Office?

Updated: Feb 5, 2019

U savremenom svijetu mjesto poslovanja nije mjesto sjedišta, nego je tamo gdje ste Vi. Što je obično na terenu, na sastancima ili prijemima. Ipak, minimalni zakonski okviri od Vas zahtijevaju registrovanje poslovnog sjedišta, u kojem morate imati telefon i primati poštu, a neko mora administrirati sa istim, tako da u startu gubite mnogo novca i vremena. Srećom, danas ne postoji ograničenje o broju poslovnih subjekata koji se nalaze na istoj poslovnoj adresi, tako da je COworking sve Više prisutan. Šta to konkretno znači? Ukoliko je Vaš način poslovanja vezan za terenski posao, za Vas sve je popularnija opcija podijeliti taj trošak sa ostalim zakupcima poslovne adrese, što smanjuje troškove zakupa, komunalnih usluga, administracije, nabavku tehničke opreme i sl. Uobičajeno je da usluga virtualnog Office-a podrazumijeva registraciju poslovne adrese, upravljanje sa poštom i telefonskim pozivima, i zakup podijeljenog poslovnog mjesta.

#organization #goodworkhabits

34 views