Search
  • aldijanagab

Gdje sam tu ja?

Krenimo u ne tako davnu historiju, sa krajem XIX i početka XX stoljeća, u vrijeme pojave industrijalizacije i masovne proizvodnje. U to vrijeme prepoznale su se vrijednosti koje nosi masovna proizvodnja, u vidu pojednostavljivanja procesa proizvodnje, motiviranu nižim troškovima. Ovo je rezultiralo  pojavom mase unificiranih proizvoda na tržištu, a put proizvoda do potrošača popločan je porukama masovnih medija. Ne možemo spomenuti industrijalizaciju, bez imena popularnog umjetnika Andy Warhol, koji je na satiričan način predstavio konzervu paradajza kao zvijezdu svog vremena.


Stotinu godina nakon pojave industrijalizacije, prepoznajemo poruku koju je Andy pokušavao prenijeti svojoj generaciji. Danas se svijest potrošača mijenja, a veliki doprinos tome učinila je popularizacija interneta i socijalnih mreža, te pristup moru informacija koje su na internetu sada dostupne svakome.  Za razliku od ranijih poruka masovnih medija čiji je cilj bio spojiti ponudu i potražnju, danas potrošači žele da se informišu o proizvodu ili usluzi koja im je dostupna, te prepoznaju vrijednosti personalizacije, u odnosu na raniju unifikaciju.


Prepoznavajući promjenu u svijesti potrošača, ponuđači sve više pažnje poklanjaju sadržaju koji objašnjava na koji način njihov proizvod daje vrijednost koja je potrošaču potrebna, također sve češće su pojave involviranosti potrošača u proces kreacije proizvoda, npr. dizajniranje proizvoda i sl.

639 views