Search
  • aldijanagab

Novi d.o.o. u gradu? Osnovne napomene za proceduru osnivanja

Updated: Feb 8, 2019


Vaša ideja je ispitana i provjerena na tržištu. Slijedi formalizacija osnivanja biznisa. Procedura registracije d.o.o. započinje pripremom osnivačkog akta i statuta društva, koji se ovjeravaju notarskom obradom. Notarski ured može ponuditi uslugu pokretanja sudske registracije. Nakon što sud izvrši uvid u predmet i u slučaju usklađenosti izda sudsko rješenje dužni ste predati poreznu registraciju u nadležnu poreznu ispostavu. U skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju ID brojeva, registraciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH, privredna društva i poslovne jedinice za čiju registraciju je nadležan sud, dužna su pokrenuti postupak registracije u roku od 5 radnih dana od dana registracije (upisa usudski registar) kod nadležnog suda podnošenjem odgovarajuće prijave. Novoosnovano privredno društvo obrazac POR-500 dostavlja zajedno sa rješenjem nadležnog suda (kopija i original na uvid), ugovor o vođenju računovodstvenih poslova kada poslovne knjige za društvo vodi drugo lice, dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original) i identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija). Po završenoj registraciji slijedi razvrstavanje u Federalnom zavodu za statistiku, i obavezna fiskalizacija sistema. Skrećemo pažnju i na to da je snazi Uredba o minimalnom broju zaposlenika, koja u skladu sa vrstom djelatnosti propisuje minimalni broj uposlenika društva.

#goofficesarajevo, #giveitaGO

19 views